A A A
BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa


 • księga uczniów,
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • ewidencja akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • ewidencja czasu pracy,
 • dziennik korespondencyjny,
 • jednolity rzeczowy wykaz akt,
 • książka kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 • księga zarządzeń dyrektora,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • rejestr wydanych zaświadczeń,
 • rejestr zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli.


Opublikował: Ewa Kapłon
Publikacja dnia: 11.04.2012
Podpisał: Urszula Rusnarczyk
Dokument z dnia: 11.04.2012
Dokument oglądany razy: 2 413